Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

Znovuotevření MŠ 25.5.2020

Informace ohledně znovuotevření MŠ Žehušice

Předpokládaný termín otevření MŠ Žehušice byl stanoven na 25.5.2020.
Provoz mateřské školy bude spuštěn se zachováním všech hygienických a bezpečnostních předpisů.
Veškeré aktivity a péče o děti budou vykonávány, dle přihlášených dětí, v neměnných třídách a se stálým pedagogickým i provozním personálem, aby byla zajištěna dostatečná ochrana před COVID 19. Třídy budou eliminovat vzájemný kontakt mezi sebou, vyjma kontaktu na venkovním hřišti, který díky své rozloze je dostatečně velký a zajišťuje dostatečné rozestupy mezi dětmi jednotlivých tříd. 


Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu!!!
Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky infekčního onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout. Dítě bude umístěno do vyzvednutí rodičem nebo jinou pověřenou osobou v kanceláři školy, dozor zajistí pedagogický personál. Nebudeme brát na zřetel tvrzení rodičů o alergické rýmě nebo kašli. Po návratu do MŠ bude škola vyžadovat potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu.

Zákonní zástupci předají 25. 5. vyplněné Čestné prohlášení, bez něho nebudou děti do MŠ vpuštěny. Prohlášení je ke stažení pod tímto textem. Prosíme a doporučujeme se seznámit  s manuálem pro Mateřské školy, který je taktéž pod textem. 

Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní.

Nárok na ošetřovné zaniká dnem otevření MŠ, tedy 25.5, pokud má ale zákonný zástupce dítě ve věku do 13 let na ZŠ, může čerpat do 30. 6. ošetřovné na něj.

 

 

MANUÁL PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY.doc (1.26 MB)

 

 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.pdf (268.76 kB)

 

 


5. 5. 2020 Zobrazit méně

Opatření MŠ

Vážení rodiče,oznamujeme Vám,že s okamžitou platností,jsou zrušeny všechny akce pořádané mateřskou školou - dílničky,knihovna,divdla atd.
Toto opatření platí do odvolání.Děkujeme za pochopení.

12. 3. 2020

Stránka

  • 1